HMS / Vedlikehold

HELSE – MILJØ – SIKKERHET- OG VEDLIKEHOLDSPLAN

Styret i Sameiet Skolsegg Terrasse føler ansvar for beboere, eiendommer og miljø, og legger dette til grunn ved utformingen av sameiets HMS-mål og strategier.

 

Vårt sameies oppmerksomhet på et godt boforhold for beboerne, eiendommer og miljø skal gjenspeile de krav og spesifikasjoner som sameiets drift må tilfredsstille.

 

For å oppnå dette kreves det planlegging og styring av alle innsatsfaktorer, samtidig som benyttede rutiner og krav systematisk forbedres ut fra erfaring, praktisk og teknologisk utvikling. En god gjennomføring ivaretar verdiskapningen for sameiet.

 

Visjonen for sameiets virksomhet konkretiseres ved å arbeide for å:

 

  1. fremme et godt og trygt bomiljø for den enkelte eier eller beboer ved at sameiets Vedtekter og Husordensregler overholdes
  2. sikre sameiets verdier mot fremtidig forringelse med et langsiktig og godt vedlikeholdsprogram
  3. sikre sameiet med god og sikker økonomi gjennom forsvarlig drift
  4. ivareta likhetsprinsippene for den enkelte eier eller beboer
  5. kontinuerlig i fellesskap ta vare på alle eiendeler som sameiet rår over. -og dette er enhver eiers eller beboers kollektive ansvar
  6. kontinuerlig arbeide for å gjennomføre en god og sikker HMS-politikk
  7. kontinuerlig arbeide for et godt vedlikehold, og gode internkontroll-rutiner, – med sterkt fokus på løpende kvalitetssikrings-systemer.

 

 

BRÅNÅSEN, DESEMBER 2009,

Hallvard Lukerstuen, Styreleder
Leif Ragnar Ekren, Styremedlem
Frank Pettersen, Styremedlem
Kirsten Riisnæs, Styremedlem
Ingrid Martinsen, Styremedlem
Karin Drågum, Styremedlem

 

Comments are closed.