Parkeringsregler

PARKERINGSREGLER SAMEIET SKOLSEGG TERRASSE

Reglene trer i kraft 01.12.2014.

1)  Beboere med fast oppstillingsplass skal benytte denne til parkering av bil. Dette gjelder både garasjeområdene og utvendige tildelte plasser under tak.

2)  Ledige uteplasser kan benyttes ved korttids-parkering, ved av- og pålessing, ved bilpleie og lignende, så sant dette kan skje uten fortrengsel for annen parkering.

3)  Når blokkens egen parkeringsplass er full, kan det parkeres ved andre blokker i sameiet.

4)  Av brannhensyn skal det ikke oppbevares uvedkommende materiell eller

gjenstander på oppstillingsplassene, eller på uteparkeringsområdene.

5)  Bobiler, campingvogner, fritidsbåter, tilhengere, og uregistrerte kjøretøyer tillates ikke hensatt på området i mer enn 14 dager.
Korte opphold utenfor områdene gir ikke grunnlag for nye friperioder.

6)  Ved overtredelser gis det et skriftlig pålegg om fjerning innen 3 dager. Dersom pålegget ikke etterkommes vil kjøretøyet/materiellet bli fjernet, for eiers regning og risiko.

SAMEIET SKOLSEGG TERRASSE STYRET.

Comments are closed.